Info

Savka Marenić 
graduated from the Faculty of Architecture and Urbanism at the Czech Technical University in Prague, and from the Faculty of Architecture at the University of Montenegro in Podgorica. In her practice she connects architecture with public pedagogy, publishing, art and intervention in public space. She is founder of fairiescreative textile practice for creating soft objects for adults and children. She often invites children to collaborate with her to create alternative stories about urban spaces. Currently, she works as independent architect, writes fiction stories, and sews textile objects.


cz
Savka Marenić
vystudovala Fakultu architektury a urbanismu na ČVUT v Praze a Fakultu architektury na Univerzitě Černé Hory v Podgorici. Ve své praxi propojuje architekturu s veřejnou pedagogikou, publikační činností, uměním a intervencí ve veřejném prostoru. Je zakladatelkou fairies, kreativní textilní praxe pro tvorbu hraček pro dospělé a děti. Ke spolupráci často zve děti,se kterými společně tvoří alternativní příběhy o městských prostorách.V současné době působí jako nezávislá architektka, píše fikci a šije hračky.Contact
marenicsavka@gmail.com
U Kublova 44/12
Praha 4
147 00
instagram 

©Savka MarenićMark