Everything can be in the yard

year: 2021
location: Prague‘Vše může byt na dvoře’1 (Everything can be in the yard) is a fiction story that arose during the workshop Náš dvůr (Our Yard), which took place in the summer of 2021 in the courtyard of the Norma space gallery in Prague. The children who took part in the workshop wrote the story themselves and, together with teachers, directed a live production of the text. The workshop aimed to emphasise alternative scenarios in education using fiction stories and imagination as an important method in the learning process and the role of children’s observation and participation in a better understanding of the urban spaces we are surrounded by.
   

more on: https://issuu.com/savkam/docs/vse_muze_byt_na_dvore_pribeh 

[cz]
Příběh Vše může být na dvoře vznikl v rámci dílny Náš dvůr, jež se uskutečnila v létě 2021 na dvoře pražské galerie Norma space. Napsaly ho děti, které se dílny zúčastnily, a společně se svými lektorkami na jeho základě zrežírovali divadelní představení. Dílna měla za cíl zdůraznit alternativní scénáře vzdělávání s užitím fikce a imaginace coby důležitých metod v učebním procesu a na roli dětského pozorování a participace v lepším porozumění městským prostorům, které nás obklopují. Děti příběh divadelně ztvárnily a na jeho základě vznikl také stejnojmenný zin.

Mark