Reclaimed Landfill


year:           2019
place:          Kolin, Czech Republic

phase:          competition, honorable mention
collaboration:  MgA. Adam Šustek
The Vinice hill is a direct proof of how man influences the morphology of the landscape. It is a hill  in the flat landscape of the Labe region created by the reclamation of waste, which immediately becomes an object in a cultivated landscape.

By supplementing the existing vegetation, we create a closed vegetation circle around the hill that represents a sacred common space. It is made up of wild plants herbs and grasses that are able to grow even on the landfill. The varied plant composition will visually and species-wise enliven the landscape and provide shelter and food for the local fauna. In addition, the roots of the plants will help to maintain and renew the hillslope, which will strengthen the entire structure of the hill.

[cz]
V polabské rovinaté krajině je kopec Vinice přímým důkazem toho, jak člověk ovlivňuje morfologii krajiny. Je to kopec vytvořený rekultivací odpadu, který se hned stává objektem v kultivované krajině. Když stojíte na vrcholu kopce, máte pocit prázdnoty.

Doplněním stávající vegetace vytváříme kolem kopce uzavřený vegetační kruh, kruh, který představuje posvátný společný prostor. Tvoří ho divoké rostliny, byliny a trávy, které jsou schopné růst i ve velmi suchém prostředí. Pestrá skladba rostlin vizuálně i druhově oživí krajinu a poskytne útočiště a potravu místní fauně. Kořeny rostlin navíc pomáhají udržovat a obnovovat svah, což celou strukturu kopce zpevňuje.

Mark