Landscape (Ex)Change

Year: 2020-2021
Location: Prague
collaboration: norma space gallery, Pro Helvetia


What is the future of the diverse landscapes and territories entangled in the global network of contemporary cities through water and food flows, labour movements and other linkages? How is the life of people and others animals affected by cities and its urbanization?

Landscape Exchange is a virtual platform for sharing knowledge of the current developments and transformations of land(scape), helping us to grasp their contemporary significance and possibilities for regeneration and sustainability. With the collective of Norma space gallery I created and moderated the dialogue on landscape matter with five Swiss-based practice and researchers:

#01 ANTON LANDSCHAFT:
Unfolding Landscapes


#02 STUDIO VULKAN:
Infrastructure


#03 CHARLOTTE M. BARTHES:
Biopolitics on the Nile


#04 WALDRAP:
Performative Infrastructure


#05 MILICA TOPALOVIC:
Agriterritories
more on: https://youtu.be/ewF_UCVb4K4

[cz]
Jaká je budoucnost rozmanitých krajin a území zapletených do globální sítě současných měst prostřednictvím toků vody a potravin, pohybů pracovních sil a dalších vazeb? Jak je život lidí a ostatních živočichů ovlivněn městy a urbanizací?

Landscape (Ex)Change je virtuální platforma pro sdílení znalostí o současném vývoji a proměnách krajiny, která nám pomáhá pochopit jejich současný význam a možnosti regenerace a udržitelnosti.
S kolektivem galerie Norma space jsem vytvořila a moderovala dialog o krajinné problematice se čtyřmi švýcarskými praktiky a výzkumníky:

Mark