House Extension


year:           2021-2023
place:          Strašnice, Prague


There is always a story. This one is about two families who have decided to live together in an old family house and share their common space. Operationally, the old house will be divided into two residential flats for the needs of two families. The new extension becomes the main communication core, in which the main entrances to the apartments are located, and the main common space of two families.[cz]
Vždy existuje příběh. Tenhle je o dvou rodinách, které se rozhodly žít společně ve starém rodinném domě a sdílet společný prostor. Provozně bude starý rodinný dvojdomek rozdělen na dva obytné byty pro potřeby dvou rodin. Nová přístavba se stane hlavním komunikačním jádrem, v němž jsou umístěny hlavní vstupy do bytů, zimní zahrada a hlavní společný prostor dvou rodin.
Mark