(in)formal:publication for the house-sign making workshop

year: 2023
published by: Faculty of Architecture VUT, Brno

link: https://issuu.com/savkam/docs/untitled-1_p 

Na náměstíčku v Trtílkově ulici, v bývalé dělnické kolonii Divišova čtvrť , se uskutečnila sousedská dílna na tvorbu domovních znamení. Během jednoho květnového dne se obyvatelé sešli u stolu a podělili se o své příběhy a vzpomínky které mají z této čtvrti.

Divišova čtvrť, zvana Šanghaj, je osada v Brně, v mětské části Brno-Sever, na jihozápadě území Lesná, která vznikla jako nouzové dočasné bydlení pro dělnickou třídu z nedaleké Královopolské strojírny. Divišovu čtvrť charakterizuje silný genius loci: malé úzké uličky, nízké rodinné domky nalepené jeden na druhý, s přízemím a jedním patrem, staré kamenné dlážděné ulice, nadzemní elektrická infrastruktura. V minulosti byla tady sousedská solidarita velmi silná: se sousedy postavili již zničenou školku pro děti, letní divadlo v lomu, kulturní centrum nebo stavěli společně rodinné domy svépomocí. Velmi často pořádali dobrovolné brigády. Měli silnou kolektivní identitu. Myšlenka neformálního bydlení s vesnickou strukturou ve městě se stává pro turisty zajímavým místem na výlet mimo centrum. Ale pro lidi, který přijíždí do Divišové čtvrti poprvé, bez znalosti na její minulost a historie, může být těžké se v prostoru zorientovat. V architektuře této čtvrti jsou zapsány jen útržky její minulosti.

Tato publikace je vydána jako další průvodce dělnickou kolonií, která by měla přiblížit přímé příběhy obyvatel a jejich symboly domovních znamení.
Domovní znamení, jako výtvarný prvek na fasádach budov, historicky představoval zachycenou vzpomínku daného místa, fiktivní identity lidí, kteří tam žili, nebo pomáhal s orientací ve městě. Obraz nebo plastika umístěné zvenčí na domě, nejčastěji nad vchodem, upozorňující na živnost majitelů, jsou taky úzce spjaté s domem, jsou jeho totožností a dávájí mu určité jméno. Domovní znamení tedy náleží k uměleckým dílům v každodenním životě.

Workshop vznikl ve spolupráci Fakulty architektury VUT v Brně s architektkami Savkou Marenić a Petrou Šebovou. Událost byla doprovodným programem celoročního výstavního projektu Fakulty architektury v Brně, kterého dramaturgie se zaměřila na reflexi veřejného prostoru ve městě a fyzický přesun událostí vně hranice instituce.


Koncepce, editorka : Savka Marenić
Kurátorka, fotografka: Petra Šebová
Grafika: Jana Hradková

Vydáno na Fakultě Architektury VUT v Brně, 2023.
Akce se konala za finanční podpory Ministerstva kultury
.
Mark